ម៉ាស៊ីនបោកគក់និទាឃរដូវ

  • M8 Hot Sale Carbon Steel Black Phosphor Bronze Top M3-M30 Spring Lock Washer

    M8 Hot Sale Carbon Steel Black Phosphor Bronze Top M3-M30 Spring Lock Washer

    ម៉ាស៊ីនបោកគក់និទាឃរដូវត្រូវបានប្រើដើម្បីការពារការបន្ធូរ អ្នកលាងសំប៉ែតមិនមានមុខងារបន្ធូរបន្ថយទេ ពោលគឺឧបករណ៍លាងសំប៉ែតគ្រាន់តែបង្កើនតំបន់ទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះ ហើយឧបករណ៍លាងនិទាឃរដូវអាចការពារការបន្ធូរ។
    បន្ទះសំប៉ែត៖ គ្រាន់តែបង្កើនផ្ទៃដីដើម្បីការពារការខូចខាតដល់ផ្នែកដែលបានម៉ោននៃស្រទាប់ខាងក្រោមទន់ ឬដើម្បីបិទរន្ធ។