គ្រាប់ rivet

  • ទាញគ្រាប់ rivet

    ទាញគ្រាប់ rivet

    វាលភ្ជាប់នៃគ្រាប់ rivet មួកទាញ និងមួកទាញភ្លាមៗ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផ្គុំផលិតផលគ្រឿងយន្ត និងឧស្សាហកម្មធុនស្រាល ដូចជារថយន្ត អាកាសចរណ៍ ឧបករណ៍ គ្រឿងសង្ហារឹម និងការតុបតែង។បង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយភាពខ្វះខាតនៃបន្ទះដែកស្តើង និងគ្រាប់សម្រាប់ផ្សារដែកស្តើង ងាយស្រួលទាញខ្សែខាងក្នុង។ល។ វាមិនត្រូវការទាញខ្សែស្រឡាយខាងក្នុង មិនទាមទារគ្រាប់ផ្សារ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលប្រើ។