គ្រាប់ Hex

  • DIN934 Hexagon Bolt Steel ដែកអ៊ីណុក SS304 316 Hex Nuts

    DIN934 Hexagon Bolt Steel ដែកអ៊ីណុក SS304 316 Hex Nuts

    ពណ៌ខ្មៅគឺជាវិធីសាស្រ្តទូទៅសម្រាប់ការព្យាបាលកំដៅដែក។គោលការណ៍គឺធ្វើខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដលើផ្ទៃលោហៈដើម្បីញែកខ្យល់ចេញចូល និងសម្រេចបាននូវការការពារច្រែះ។ការធ្វើឱ្យខ្មៅគឺជាវិធីសាស្រ្តទូទៅសម្រាប់ការព្យាបាលកំដៅដែក។គោលការណ៍គឺធ្វើខ្សែភាពយន្តអុកស៊ីដលើផ្ទៃលោហៈដើម្បីញែកខ្យល់ចេញចូល និងសម្រេចបាននូវការការពារច្រែះ